Καθαρισμός Κυβερνητικών Κτιρίων, Πρεσβειών, κλπ.

Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό διαφόρων κυβερνητικών κτιρίων, πρεσβειών, κλπ, με έμπειρο προσωπικό, άρτια εξοπλισμένο. 
Ολο το προσωπικό μας, είναι κάτοχοι λευκών ποινικών μητρώων.