Καθαρισμός Κοινόχρηστων Χώρων & Πολυκατοικιών

Επειδή ο χώρος που ζούμε είναι πολύ σημαντικό να είναι καθαρός και το αντιλαμβανόμαστε, αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων σας, ή της πολυκατοικίας σας.

Γλιτώστε από τις πιθανόν ζημιές που μπορεί να προκαλέσουν ερασιτέχνες, από τις έγνοιες των Κοινωνικών ασφαλίσεων, της αντικατάστασης της καθαρίστριας σε τυχόν απουσίας ή ασθένειας. Δεσμευόμαστε να διατηρούμε το χώρο σας καθαρό, αναλαμβάνοντας τα πάντα, με μειωμένο κόστος και ασφάλεια Ευθύνης Εργοδότη και Αστικής ευθύνης.