Καθαρισμός Venetian & Vertical Blinds

 
 
Αναλαμβάνουμε το πλύσιμο των Venetian και Vertical blinds,                το οποίο γίνετε με ειδικά μηχανήματα με υπερήχους.