Καθαρισμός επιγραφών, πλύσιμο τεντών, κλπ.

Αναλαμβάνουμε επίσης το καθάρισμα των επιγραφών του καταστήματος ή της εταιρείας σας, ανεξαρτήτου μεγέθους,           
όπως επίσης και το πλύσιμο της τέντας σας.