Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό πάσης φύσεως graffiti άπό μάρμαρα, τοίχους, πέτρα, γυαλί, μέταλλο κλπ.
Χρησιμοποιούμε ειδικά φάρμακα και για τα πιο δύσκολα graffiti μηχανήματα με τη μέθοδο Soda/Sand Blasting για τέλεια αποτελέσματα.