Γενικός καθαρισμός Ξενοδοχείου

Φωτογραφίες εργασιών που έγιναν σε 5* ξενοδοχείο της Λεμεσού, 212 δωματίων, μετά απο γενική ανακαίνιση.